Про кафедру

Історія кафедри  починається з 1 вересня 1967 року, коли на базі кафедр холодильних машин і холодильних установок Одеського технологічного інституту холодильної промисловості була заснована кафедра «Теоретичні основи холодильної техніки – ТОХТ». У 1973 році кафедра ТОХТ була перейменована в кафедру «Технічної термодинаміки». Становлення кафедри пов’язане з іменами видатних українських вчених у галузі технічної термодинаміки професорів В. С. Мартиновського, Л.З Мельцера, Я.З. Казавчинського, В.А. Наєра. У 2013 році нова назва  - кафедра термодинаміки та відновлюваної енергетики

Першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Леонід Зіновійович Мельцер, який зробив великий вклад у розбудову, оновлення, технічне та методичне переоснащення кафедри. Були створені піонерські наукові напрямки діяльності кафедри, які мають світовий рівень. Професор Леонід Федорович Бондаренко обіймав посаду завідувача кафедри до 1987 року. У цей час була проведена модернізація наукового обладнання кафедри, створено новий цикл лабораторних робіт. Професором кафедри, обраний відомий вчений з Нідерландів – доктор Пітер Крійгсман. Почесними докторами Академії Honoris Causa від кафедри обрані проф. А. Бежан ( США)  та проф. Г.Шнайдер (Німеччина).

З 1987 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Віктор Олександрович Мазур. Професор В.О. Мазур є членом редколегій міжнародних журналів InternationalJournal – Energy (http://www.elsevier.com/locate/energy), JournalofEnergy, Environment & CarbonCredits, журналу „Холодильна техніка і технологія”, веде сумісні дослідження з іноземними вченими Росії, США, Великої Британії, Нідерландів, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Німеччини. Керівник і учасник міжнародних проектів INTAS, стипендіат уряду Франції та Фонду технологічних досліджень Нідерландів, грантів НАТО. Його учні одержали престижні міжнародні стипендії Карла Дуйсберга (Німеччина), Олександра Гумбольдта (Німеччина), Ф. Шумана  (Франція),

Головні стратегії розвитку кафедри:

 • “Інтернетізація” кафедри (доступ до електронних бібліотек західних університетів, сучасне програмне забезпечення і інвентаризація фондів власної  бібліотеки; розробка WEB сторінок кафедри та інш.)
 • Поступова модернізація матеріально-технічної бази кафедри сучасними приладами та обладнанням Оснастити усі основні навчальні лабораторії кафедри сучасним обладнанням шляхом подальшого розширення контактівз провідними вітчизняними і зарубіжними фірмами, які випускають цеобладнання, і погоджуються надавати його академії безкоштовно заумови, що кафедра саме на ньому готуватиме майбутніх інженерів в процесіосвоєння ними вибраної спеціальності.
 • Наукові пріоритети – регіональне енергозбереження; нетрадиційні і відновлювальні джерела енергії; інформатизація технологій енергозбереження, термодинамічні властивості нових речовин і матеріалі, зокрема нанофлюїдів та нових озононебезпечних холодоагентів.
 • Покращання доступу до якісної освіти та експертних знань    (подолання  географічних бар’єрів доступу через креативне навчання, сучасні інформаційні технології, включаючи дистанційне навчання). Удосконалення учбово-методичного і програмно-інформаційного забезпечення навчального процесу за рахунок освоєння нових прогресивних методів навчання й контролю. Активне застосовання ігрових методів навчання, ситуаційних задач, що будуть сприяти поглибленому вивчанню матеріалу й розвитку творчого мислення студентів, при проведенні занять викладачами. Для підвищення об’єктивності оцінки знань студентів широко використовувати тести і комплексні контрольні роботи.
 • Співробітництво із регіональними промисловими і  науковими центрами; збільшення  конференцій, семінарів та робочих нарад з основних напрямків наукової діяльності кафедри.
 • Співробітництво із зарубіжними країнами ( збільшення можливостей співробітництва з іншими університетами та академіями для безперервних мереж навчання, перегляд стратегій  навчання в академії на різних рівнях для підсилення потоку студентів, аспірантів)
 • Для підвищення рівня залишкових знань вдосконалювати  практику планування читання лекцій і проведення семінарських та практичнихзанять не «парами», а одногодинними заняттями, завдяки чому збільшуєтьсячастота спілкування студентів з викладачами та забезпечується можливістьскладення розкладів аудиторних занять без «вікон» в межах 6 годин кожногодня, в результаті чого друга половина дня вивільнюється для самостійноїроботи в бібліотеці і залах дипломного та курсового проектування.
 • В основу формування кадрів професорсько-викладацького складу і наукових співробітників звертати до уваги професійний рівень кандидата (h– індекс), наявність вченого ступеню і вченого звання, вік, ділові якості, досвід викладацької, наукової та виробничої діяльності, прихильність до педагогічної або наукової роботи, високий рейтинг серед студентів, постійне омолоджування кадрів.
 •  Участь кафедри у всеукраїнських та міжнародних конференціях, гранти, виставки

Нагороди

 • стипендії Кабінету Міністрів України;
 • грант Президента України для молодих вчених;
 • стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених

По результатам наукової діяльності кафедри отримано :

 •  1 місце в конкурсі інновацій . журналу «Эксперт Украина» за проект «Метан – из газогидратов Черного моря, этап 1»,(диплом №КИ /1106);
 • сертифікат переможця конкурсу інновацій - 2007 р. журналу «Эксперт Украина» за проект «Шахтный метан – комплексы извлечения и конденсирования» (сертифікат №КИ-ф/452);
 • 1 місце у номінації «Найкраща ідея» і диплом   2-ого Всеукраїнського конкурса проектів з енергоефективності та енергозбереження «Ярмарок Ідей» Альянса «Нова Енергія України» за проект «Переведення виробленої газоносної шахти, що підлягає ліквідації, в режим газовидобутку продуктивністю 100 т метана за добу»;
 • диплом переможця конкурса інновацій - журнала «Эксперт Украина» за проект «Демонстрационный конвейерный круглогодичный комплекс по производству сахара, концентратов пищевых жидкостей, натуральных красителей – ароматизаторов, сухих растворимых и нерастворимых порошков из фруктово-овощного сырья».
 • диплом переможця   у номінації «Найкращий проект» 3-ого Всеукраїнського конкурса проектів з енергоефективності та енергозбереження «Ярмарок Ідей 2008» Альянса «Нова Енергія України» за проект «Метан – из газогидратов Черного моря, этап 1»

Конференції

Під егідою кафедри проведені Міжнародні наукові конференції з високих технологій та відновлюваних джерел енергії у різних галузях науки та техніки:

 • Soft Matter under Exogenic Impacts. Fundamentals and Emerging Тechnologies

Поглиблений семінар НАТО з екологічної безпеки

 • «Мetastable systems under pressure: Рlatform for new technologies and environmental applications»

Поглиблений семінар НАТО з новітніх технологій в охороні навколишнього середовища

 • Energy Challenges of the 21et Century: Science, Technology, Economy, Society”.   Міжнародний семінар Фонду Гумбольдту
 • Swedish Іnstitute contact seminar «Joint PhD course in Scenario Methods for Energy Planning»

Гранти

 В останні роки було отримано різноманітні вітчизняні і міжнародні гранти для проведення наукових досліджень з проблем нетрадиційної енергетики та охорони навколишнього середовища:

 • Гранти МОНМС України
 • «Фізико-хімічні властивості нанофлюїдних розчинів – нових робочих тіл і телоносіїв для енергоконверсійних систем» ;
 • «Структура та термодинаміка інтелектуальних нанорідин – нової генерації робо чих середовищ з наперед заданими властивостями» .
 • Грант British Council Використання поновлювальних джерел енергії;
 • Грант НАТО CLG UKR «Надкритичні флюїди як екологічно чисте середовище для обробки та деструкції органічних матеріалів», що виконується сумісно с університетами та науковими закладами Польщі, Угорщини та Іспанії;
 • Грант ESF Європейської наукової фундації ( Польща)
 • Грант Вісбі ( Швеція) «Метод сценаріїв в енергетичному плануванні» сумісно з Королевським Технологічним інститутом ( Швеція) і НТУ КПІ       ( Україна)
 • Білатеральний грант Україна – Угорщина «Термодинамічна та фазова поведінка надкритичної води як екологічно дружнього середовища: від знищення хімічної зброї до четвертого покоління ядерних електростанцій» сумісно з Інститутом Атомної Енергії ( Угорщина)
 • Грант НАТО з нанотехнологій сумісно Райс університетом (США) та Економічним університетом (Туреччина)
 • Білатеральний грант Україна – Індія «Термодинамічна поведінка IV покоління робочих середовищ для технологій використання відновлюваних джерел енергії
 • Гранти НАТО для участі в міжнародних конференціях в Румунії, Болгарії, Туреччині.

Розробки

За останні 5 років науковцями кафедри розроблено альтернативні системи теплохолодопостачання, побудовано більш 150 комбінованих сонячних систем теплопостачання різних конфігурацій і потужності. Створено новий полігон по вивченню нових типів сонячних колекторів і альтернативних сонячних систем на базі нової генерації полімерних сонячних колекторів. Розроблена технологія видобутку метану з морських газогідратних покладів, яка полягає в концентруванні морської води за допомогою холодильного циклу (при цьому також вилучається чиста тала питна полегшена відносно важких ізотопів водню – дейтерію і тритію). Концентрат з плавучої платформи динамічного позиціювання закачується через систему нагнітаючих свердловин в газогідратний поклад; газогідрати плавляться, а газ підвищеного тиску відводиться на поверхню моря через систему витягувальних свердловин і зріджується. Зрідження метану, а також виробництво електроенергії в морі здійснюється за рахунок теплосилового циклу з використанням термобаричної різниці морської води по глибині моря. Також розроблено перспективні технології видобутку і зрідження шахтного метану з дегазаційних свердловин (97% метану); з дегазаційних метано-повітряних сумішей (10¸90% метану); з вентиляційних метано-повітряних сумішей діючих (0,3¸1% метану); з вентиляційних метано-повітряних сумішей ліквідаційних шахт (3¸5% метану). Кафедра бере участь в розробці Програми енергозбереження м. Одеси, є учасником низки загальнодержавних заходів з енергозбереження, які проводилися Державним Комітетом України.

Назви основних дисциплін кафедри і для яких спеціальностей.

Кафедра “Термодинаміки та відновлюваної енергетики” – одна із найбільш кваліфікованих енергетичних кафедр України та країн СНД. Основні напрямки наукових досліджень – нетрадиційні джерела енергії, сонячна енергетика, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, термодинамічна та фазова поведінка природних і альтернативних холодоагентів, пошук речовин з наперед заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів та руйнування небезпечних органічних сполук.

Кафедра термодинаміки та відновлюваної енергетики однією з перших в Україні відкриває спеціалізацію «Нетрадиційні джерела енергії». Відкриття спеціалізації було пов’язане з ростом кафедральних досліджень в рамках реалізації політики сталого розвитку, де природною альтернативою традиційним енергоносіям є нетрадиційні і відновлювальні джерела енергії, на використання яких у ХХІ ст. покладаються великі надії. Основні напрямки педагогічної діяльності: впровадження сучасних методів енергозбереження на основі альтернативних джерел енергії, технічна термодинаміка, інтелектуальне моделювання, сучасні інформаційні технології в учбовому процесі, впровадження концепцій модульного навчання, дистанційне навчання та електронні книжки. Перший набір за спеціальністю “Нетрадиційні джерела енергії” здійснений у 1996 році, а в 2001 році – перший випуск фахівців.

Кафедра є випускаючою для спеціальності – 7.05070107 (7.090504) «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0905 «Енергетика»)

Навчальні посібники та монографії викладачів кафедри

Найбільш відомими працями співробітників кафедри за останні роки є

 1. Sustainable working media selection for renewable energy technologies. World Renewable Energy Congress . D. Nikitin, V. Mazur. WREC – 2011. Sweden, 2011.
 2. Thermodynamic and phase behaviour of fluids embedded with nanostructured materials,International Journal of Thermal Sciences D. Nikitin, V. Mazur, (2012), doi:10.1016/j.ijthermalsci.2012.02.021
 3. Metastable Systems under Pressure by Sylwester J. Rzoska and Victor A. Mazur (Editor). Springer Verlag 2010. http://www.springer.com/materials/book/978-90-481-3406-9
 4. Soft Matter Under Exogenic Impact by Sylwester J. Rzoska and Victor A. Mazur (Editors).Springer Verlag (June 2007)
 5. Refrigerant. US Patent US 8,029,691 B2 від 4 жовтня 2011V. Mazur et al
 6. Горин А.Н., Дорошенко А.В. Альтернативные холодильные системы и системы кондиционирования воздуха. – Донецк.: Норд-Пресс, ОГАХ, 2006. – 341
 7. Горин А.Н., Дорошенко А.В. Альтернативные холодильные системы и системы кондиционирования воздуха. 2-е переработанное и дополненное издание. – Донецк.: Норд-Пресс, 2007. – 362 с.
 8. Дорошенко і др. Солнечная энергетика, Астропринт, 2008.

Галузі промисловості, у яких можуть працювати випускники:

Кафедра термодинаміки та відновлюваної енергетики активно проводить профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл, гімназій, інтернатів, технікумів м. Одеси, Миколаєва, Іллічівська, Південноукраїнська, Ізмаїла, одночасно вивчаються потреби регіону в спеціалістах зі застосування нетрадиційних джерел енергії та раціонального енергокористування. Підприємства різної форми власності потребують фахівців нетрадиційної енергетики, які спроможні забезпечити ефективне використання вторинної енергії, утилізацію енергетичних витрат та проектувати обладнання, що використовує поновлювальні джерела енергії (котельні; харчові заводи, фабрики та комбінати; порти Одеси, Іллічівська, Південного, Миколаєва, припортовий завод, фермерські господарства). Студенти під науковим керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри беруть участь у наукових дослідженнях, конкурсах молодих вчених. Одна з робіт по енергозбереженню отримала першу премію на обласному конкурсі студентських робіт, присвячених Програмі „Регіональна ініціатива”.